In Den Hout komt de wijkzuster terug

Per 1 september start Alie van der Plaat als wijkzuster in Den Hout. Maandagavond 16 juni heeft zij zich voorgesteld tijdens een bewonersavond. De leefbaarheidswerkgroep Den Hout heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag wat de dorpsbewoners nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Zij kwamen tot de conclusie dat  de terugkeer van de wijkzuster wenselijk is. Inwoners van Den Hout zorgen voor elkaar en houden bij elkaar een oogje in het zeil, maar dit fundament is kwetsbaar. De wijkzuster kan een belangrijke rol spelen. Surplus is gevraagd om een wijkzuster in te zetten.

Informatieavond
Op de informatieavond waren er diverse sprekers. De leefbaarheidswerkgroep heeft de conclusies uit hun onderzoek toegelicht. Frans Fakkers van de Regionale Kruisvereniging heeft  het concept ”de wijkzuster terug” uitgelegd. Vervolgens is regiomanager Armand Lagrouw  ingegaan op de visie en werkwijze van Surplus en daarna heeft Alie verteld over de praktijk van alledag.

Leefbaarheidswerkgroep
De leefbaarheidswerkgroep wil nauw betrokken blijven bij de werkzaamheden van de wijkzuster. Zo zorgen zij o.a. voor  een inwerkplan en zal er regelmatig overleg zijn met de wijkzuster. De inwoners reageerden positief en de 1e afspraak met Alie en een bewoner met  een zorgvraag is gemaakt.


 

Publicatiedatum: 23 jun 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep