Doorgeefpunt Bergen op Zoom

Het Doorgeefpunt is een voorziening die op een laagdrempelige wijze gratis spullen en materialen ter ondersteuning van het dagelijks leven en zorg biedt.

Gratis
De spullen worden gratis geschonken door iedereen die het over heeft. Deze spullen zijn gratis voor iedereen die het nodig heeft. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het Doorgeefpunt wordt regelmatig gebruikt door de wijkzusters in de stad

Weggeefwinkel
In Bergen op Zoom was er ooit een weggeefwinkel in een kraakpand. Wijkzuster Pierrette Schoon haalde daar veel dingen voor mensen in haar wijk. Toen dit kraakpand verkocht werd, is Pierette zelf spullen gaan verzamelen. Zij heeft mensen gevraagd of zij beddengoed, handdoeken of servies over hebben. Na heel veel lobbyen heeft zij hiervoor een tijdelijk opslagplekje gekregen in de verwarmingszolder van Stichting Samenwerken.

Welke spullen?
Het gaat in de eerste plaats om spullen op het gebied van:
• Zorgen (hulpmiddelen, verband)
• Wassen (handdoeken, zeep)
• Eten (servies, keukengerei)
• Slapen (beddengoed, matrassen)

 Klik hier voor meer informatie

Publicatiedatum: 12 mei 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep