Transformeren doe je samen

'Transformeren doe je samen', dat is het motto van het congres dat het Nederlands Jeugdinstituut, MOVISIE, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Forum in samenwerking met Jeugdpoortorganisaties, G32, zorgaanbieders, professionals, gemeenten, onderwijs en cliënten organiseert op maandag 16 juni in De Reehorst te Ede.

Effectievere zorg
Centraal staat de vraag hoe de betrokken partijen samen de beoogde transformaties van maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugdhulp in onderlinge samenhang zo kunnen vormgeven dat de burger effectievere zorg krijgt met minder bureaucratie en tegen lagere kosten.

Debat
Al deze partijen gaan met elkaar in debat en slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat de transitie, de overheveling verantwoordelijkheid en budget naar gemeenten,  van de zorg voor jeugd  en de transformatie, vernieuwing van de hele sector leidt tot een (kosten)effectiever jeugdstelsel, waar cliënten (jeugdigen en opvoeders) echt beter van worden. Een stelsel zonder schotten, waar optimale zorg en preventie het uitgangspunt zijn en integraal werken een vanzelfsprekendheid. Waar professionals en bestuurders van instellingen op grond van kennis én vertrouwen samenwerken met lokale bestuurders, cliënten en burgers. Kortom: een stelsel dat verbindt, zich stelselmatig verbetert en niet versnippert of polariseert.

Klik hier voor meer informatie

Publicatiedatum: 7 apr 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Groep