Staatssecretaris feliciteert Judith

Vandaag reikte staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) getuigschriften uit aan de deelnemers van de nieuwe training 'Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige' waaronder aan onze wijkzuster Judith van Hoof. De training is een gezamenlijk initiatief van V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen en ZonMw.

Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige
Doel van de training was om talentvolle wijkverpleegkundigen te ondersteunen om hun beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen en te promoten. De dertien wijkverpleegkundigen die de training goed hebben doorlopen, hebben de beroepsgroep op de kaart kunnen zetten! Door bijvoorbeeld bijdragen aan congressen, gesprekken met zorgverzekeraars, interviews in kranten en tijdschriften, presentaties op hogescholen en overleggen met wethouders.
De hele training past in het beleid van VWS, waarin de wijkverpleegkundige als professional een stevige positie krijgt in de zorg en ondersteuning in de buurt en ook zelf weer gaat indiceren voor de zorg. 

Spilfunctie
In de brief van het ministerie van VWS over de hervorming van de langdurige zorg blijkt een belangrijke rol weggelegd voor de wijkverpleegkundige. ‘De wijkverpleegkundige draagt zorg voor de verbinding tussen het sociale en medische domein en wordt gepositioneerd in de Zvw’, zo staat er te lezen. Bovendien staat in dezelfde brief dat gemeenten worden gestimuleerd om sociale wijkteams op te richten, waarin ook een rol voor de wijkverpleegkundige wordt voorzien.

De ambassadeurs!
Martin van Rijn reikte de getuigschriften uit aan de volgende ambassadeurs: Judith van Hoof (Surplus), Anne Bos (ActiVite), Debbie Cordier de Croust (ActiVite), Sonja Daalhuizen (Careyn), Violieke van Eijk (Careyn), Lisette Engelsman (Sensire), Anne Giesbergen (Thebe), Leonie Hettinga (Icare), Aster de Lange (Cordaan), Ria van der Leer (Careyn), Monique Theelen (MeanderGroep Zuid-Limburg), Laura Vriendjes (Omring) en Fred Wolters (ZZG Zorggroep).

Vervolg
Vanuit diverse veldpartijen komen regelmatig verzoeken aan wijkverpleegkundigen om input te leveren op beleid en visiestukken. De training levert de tools om dat op een goede manier te kunnen doen. Komend najaar gaat V&VN de training voor de tweede groep van ambassadeurs verzorgen. ZonMw geeft, met ondersteuning van de ministeries van VWS en BZK, de komende jaren een impuls aan  onderwijs en bijscholing om meer wijkverpleegkundigen toe te rusten voor hun nieuwe taken in de buurt.

Publicatiedatum: 5 mrt 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep