Wijziging programma Buurtpreventie

Er is een wijziging in het activiteitenprogramma van Buurtpreventie Breda in de thema-maand maart. In eerste instantie was het thema van de maand maart ‘Rechtspraak’. Door het naar voren halen van de workshop ‘Het justitie traject’ bij de ZSM locatie in november 2013, en planningsproblemen, wordt de tweede workshop ‘Hoe werkt de Rechtspraak’ uitgesteld naar een later tijdstip. Maar niet getreurd. In plaats hiervan hebben we een goed alternatief te bieden.

Woensdagavond 26 maart
Op woensdagavond 26 maart zijn we te gast bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Breda, Chasseveld 7 in Breda. We worden vanaf 19.30 uur verwacht. Deze dienst van de gemeente Breda heeft meer met ons temaken dan dat we in eerste instantie denken. Dat wordt goed duidelijk door onderstaande aandachtsterreinen waar ze aan werken; De Boa's van Toezicht en Handhaving surveilleren dagelijks in de wijken voor o.a.  Wijkveiligheid, Toezicht en controle gericht op preventie, Afhandeling van klachten, Aanspreken hangjongeren, Parkeren. Op deze avond krijg je uitleg hoe deze dienst werkt, wat een BOA is en hoe we kunne samenwerken met deze dienst. 

Aanmelden
Als je interesse hebt voor deze workshop geef je dan uiterlijk  11 maart op door een e-mail te sturen naar info@buurtpreventiebreda.nl.
Dit gaat volgens het systeem wie het eerst komt ………. Er is plaats voor 25 mensen. Vrijdag 14 maart krijg je bericht of je wel of niet kunt deelnemen. De straatcontactpersonen die zich hebben opgegeven voor de workshop ‘Hoe werkt de Rechtspraak’ in de maand maart worden hiervoor uitgenodigd zodra dit gaat plaats vinden.
 

Publicatiedatum: 1 mrt 2014