Overname van Surplus Kinderopvang door de Kober groep

De Kober groep neemt per 1 januari a.s. de activiteiten van Surplus Kinderopvang over. De kindercentra, gastouderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen van Surplus Kinderopvang in de gemeenten Breda, Halderberge, Etten-Leur en Zundert gaan onderdeel uitmaken van de Kober groep. De gesprekken over een eventuele overname lopen al sinds langere tijd en op 4 december jl.hebben de besturen van beide organisaties hierover overeenstemming bereikt.

Voor de klanten en medewerkers van beide organisaties verandert er voorlopig niets ten opzichte van de situatie daarvoor. De activiteiten van de kindercentra en gastouderopvang van Surplus worden niet opgenomen in de bestaande Kober BV’s, maar in een afzonderlijke BV en een stichting, onder de paraplu van de Kober groep.

Pauline Schellart, directeur / bestuurder van de Kobergroep: “Het samenvoegen van de beide organisaties is een mooie stap naar een bredere basis voor een gezonde bedrijfsvoering in de toekomst. We vergroten daarnaast als totale Kober groep ons marktaandeel en het werkgebied sluit straks nog meer op elkaar aan. De inzet is een gezond bedrijf te hebben, waardoor kwalitatief goede en leuke kinderopvang ook in de toekomst gewaarborgd is. Voor de gehele Kober groep, inclusief de activiteiten van Surplus Kinderopvang die per 1 januari 2014 worden overgenomen, geldt dat wij staan voor onze zaak: “Met een duidelijke pedagogische visie bieden onze enthousiaste medewerkers en gastouders kinderen een leuke tijd en alle ruimte voor ontwikkeling!”.

Anton van Mansum, directeur / bestuurder van Surplus Kinderopvang: “Omdat Surplus Kinderopvang zich in zwaar weer bevindt, zijn we naar een partner op zoek gegaan. We willen zoveel mogelijk continuïteit bieden aan kinderen, ouders en medewerkers. Daarom zochten we een ervaren partij met soortgelijke visie en beleid zodat de kwaliteit en professionaliteit behouden blijft. We zijn blij in de Kober groep de partij gevonden te hebben die net als Surplus Kinderopvang staat voor kwaliteit  en die de ingezette professionalisering van Surplus Kinderopvang kan voortzetten. Ik heb er veel vertrouwen in dat al onze medewerkers hun vak op hun deskundige en gepassioneerde wijze kunnen blijven uitoefenen. En dat onze klanten tevreden blijven.”

Marktontwikkelingen
Het zijn zware tijden voor de kinderopvang in Nederland en de hele branche heeft dan ook te maken met de gevolgen van de combinatie van de economische recessie en de bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Dit heeft geleid tot dusdanige vraaguitval dat verdere maatregelen nodig zijn om een gezonde bedrijfsvoering te behouden.

Reorganisaties
Surplus Kinderopvang heeft een zware periode doorgemaakt. Reorganisaties hebben plaatsgevonden. De omvang van de formatie per locatie lijkt op dit moment goed in verhouding met de huidige vraag
Bij de Kober groep is een jaar geleden een eerste reorganisatieronde geweest en op dit moment wordt een tweede reorganisatieronde in gang gezet om de organisatie verder in lijn te brengen met de huidige vraag. Bij de voorbereiding van deze tweede reorganisatieronde is rekening gehouden met een mogelijke overname, waardoor nu met name in de overheadfuncties op het Centraal Bureau van minder medewerkers afscheid genomen hoeft te worden dan wanneer er geen overname zou plaatsvinden. Voor de kindercentra, de gastouderopvang en de tussenschoolse opvang van de Kober groep heeft de overname géén invloed op het aantal medewerkers waarvan afscheid genomen moet worden.

Over de Kober groep ná overname van Surplus Kinderopvang
De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Met een duidelijke pedagogische visie bieden de enthousiaste medewerkers en gastouders kinderen een leuke tijd en alle ruimte voor ontwikkeling! De Kober groep biedt kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang op ca, 190 locaties en bij ruim 220 gastouders. Daarnaast verzorgt de Kober groep op meer dan 70 scholen het overblijven.

 

PERSBERICHT

Publicatiedatum: 12 dec 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Groep