Nominatie HOOM

HOOM is genomineerd voor de Helffer Kootkar prijs. Deze prijs hangt onder het Oranjefonds. Tien organisaties zijn hiervoor genomineerd. De winnaar krijgt € 75.000,00 om te gebruiken in het project. Duimen dus!

HOOM
Het onderzoek richt zich op het voorkómen van overbelasting van mantelzorgers.
Het is belangrijk dat mensen die voor een naaste zorgen tijdig worden geïnformeerd over het verloop van diens ziekte of beperking. Zij dienen vanaf het begin volwaardig bij de zorg te worden betrokken. Duidelijke voorlichting over wat het zorgen voor henzelf kan betekenen en welke ondersteuningsmogelijkheden voorhanden zijn, beperkt de kans aanzienlijk dat hij er zelf aan onderdoorgaat.

Onderzoeken
HOOM wil dan ook onderzoeken welke methodieken het meest efficiënt en toegankelijk zijn voor huisartsen, wijkzusters, andere zorg- en hulpmedewerkers, Wmo-consulenten en mensen in wijkteams. Zodat zij tijdig aandacht en ondersteuning gaan geven aan de mantelzorger.´ 

Helffer Kootkar Prijs
Dit Fonds op Naam doet in 2007 zijn intrede bij het Oranje Fonds en heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren.  Daartoe reiken we periodiek een prijs uit aan personen en instellingen die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden in het bevorderen van maatschappelijke participatie, in het bijzonder van mensen die door ziekte, gebrek, of sociale en culturele achtergrond een marginale positie in de samenleving hebben.

 

Publicatiedatum: 12 dec 2013