Overname woningen Veron door WEL definitief

PERSBERICHT: Vanaf 1 januari 2014 neemt Woonstichting Etten-Leur (WEL) definitief het eigendom, het beheer en de verhuur van alle woningen van Stichting Veron uit Zevenbergen over. De overname is onderdeel van een totaalplan dat is gemaakt om de problemen van Veron op te lossen. Dit plan is inmiddels positief beoordeeld door het Centraal fonds volkshuisvesting (CFV). Voor de financiële afwikkeling heeft het CFV zes miljoen euro saneringsbijdrage toegekend aan Veron.

Logo Veron en WEL

Oplossing
Het afgelopen jaar werd steeds duidelijker dat Stichting Veron niet alleen verder kon. Veron is te klein om alle veranderingen in wet- en regelgeving goed uit te voeren en is bovendien in financiële problemen geraakt. Eerder dit jaar kwam Veron onder verscherpt toezicht te staan. Om de financiële problemen op te lossen heeft Veron een saneringsplan ingediend met een integrale oplossing voor haar financiële problemen. Veron heeft met WEL overeenstemming bereikt over de volledige overname van het bezit van Veron. Ook heeft Veron met de betrokken banken overeenstemming bereikt over afwikkeling van de verplichtingen, zodanig dat deze de overname van het bezit door WEL niet belemmert. Op basis van het maatschappelijke deel van de verplichtingen verstrekt CFV zes miljoen saneringssteun. Met deze integrale oplossing is al het maatschappelijke bezit behouden tegen een zo laag mogelijke bijdrage van de corporatiesector en zonder negatieve consequenties voor de huurders. De afwikkeling moet uiterlijk 1 mei 2014 afgerond zijn.

Overname woningen
Dit betekent dat de Etten-Leurse corporatie per 1 januari 2014 het beheer en de verhuur van alle Veron-woningen overneemt. Bestuurder van Veron, Anthonie Maranus is blij met de overdracht: ‘Hiermee weten we zeker dat een goede en stabiele toekomst voor onze huurders is gegarandeerd. Dat is onze belangrijkste drijfveer geweest bij het zoeken naar een oplossing.’

Geen invloed op Etten-Leurse investeringen
Directeur-bestuurder van WEL, Karo van Dongen: “In de voorafgaande maanden overwogen we zorgvuldig of wij een rol wilden spelen in het vinden van een oplossing. Daarna zijn we pas gaan kijken naar het aanbod, het kader en de bijbehorende condities. Zo mocht het bod in ieder geval niet van invloed zijn op onze investeringen in Etten-Leur. Dit bleek mogelijk. En wij blijven onze afspraken voor Etten-Leur nakomen.”

Nieuwe kansen en mogelijkheden
Het vastgoedbezit bestaat uit huurwoningen voor senioren, aanleunwoningen, een bibliotheek met internetcafé en een woonwinkelpand. Het bezit ligt verspreid over de gemeenten Moerdijk en Drimmelen. Karo van Dongen realiseert zich de impact van de overname: “Wij richten ons nu uiteraard op de verdere uitwerking van de praktische gevolgen. Dit raakt niet alleen de huurders, maar biedt ook mogelijkheden voor woningzoekenden. Bovendien vraagt het aanpassingen in onze organisatie. Voorop staat dat we blij zijn dat een groter probleem voorkomen is en dat we nieuwe kansen kunnen bieden voor de volkshuisvesting.”

//// EINDE PERSBERICHT ////

Voor nadere informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Karo van Dongen, directeur-bestuurder van Woonstichting Etten-Leur, telefoonnummer (076) 5024600
Anthonie Maranus, bestuurder Veron, (0168) 331866

Publicatiedatum: 29 nov 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Groep