Overname vastgoed Veron door Woonstichting Etten-Leur

Het ziet er naar uit dat eigendom, en daarmee het beheer en de verhuur van alle woningen van Veron in 2014 overgenomen wordt door Woonstichting Etten-Leur (WEL). Veron en WEL hebben hierover gisteren overeenstemming bereikt.

Overname is onderdeel van een totaalplan dat is gemaakt om de problemen van Veron op te lossen. Dit plan wordt nog beoordeeld door het Centraal fonds volkshuisvesting (CFV). Het gaat om ca 170 huurwoningen in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk, een steunpunt voor ouderen en een bibliotheek.

Overname van de woningen
Het afgelopen jaar werd steeds duidelijker dat Stichting Veron niet alleen verder kon. Veron is te klein om alle veranderingen in wet- en regelgeving goed uit te voeren en is bovendien in financiële problemen geraakt. Veron heeft een zorgvuldig afweging gemaakt en een oplossing gevonden in een samenwerking met Woonstichting Etten-Leur (WEL).
Om de financiële problemen op te lossen is het nodig om het bezit van Veron over te dragen. Vanuit de bestaande samenwerking met Woonstichting Etten-Leur is deze mogelijkheid besproken. En inmiddels is er dus een akkoord. Dit betekent dat, als het CFV positief reageert op de plannen, de Etten-Leurse corporatie in  2014 het beheer en de verhuur van alle Veron-woningen overneemt.

Huurdersinformatie
De huurders van Veron hebben een brief ontvangen over dit nieuws. Uiteraard blijven wij ze op de hoogte houden van de vorderingen. Zijn er vragen? Neem dan contact op met Veron via het bestuurssecretariaat:
rvb@surplusgroep.nl, of  0168 33 18 66.

Publicatiedatum: 20 nov 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Groep