Persbericht: Unikids krijgt nieuwe eigenaars

Surplus Kinderopvang stopt met het aanbieden van tweetalige kinderopvang bij Tilburg University. Maar de opvang van kinderen gaat door, op dezelfde locatie, met grotendeels dezelfde pedagogisch medewerkers. Kinderopvang Unikids 2.0 opent haar deuren op 1 oktober 2013. Op 5 oktober 2013 vindt de officiële opening van Kinderopvang Unikids 2.0 plaats.

Logo unikids 2.0

Als gevolg van de teruglopende bezetting waar alle kinderopvangorganisaties mee te maken hebben, heeft Surplus Kinderopvang fors moeten reorganiseren. Dit heeft er oa toe geleid dat een aantal locaties van Surplus Kinderopvang gesloten moeten worden. Ook de locatie Unikids bij Tilburg University, uniek vanwege het tweetalige concept, stond op de nominatie om gesloten te worden.

Unikids gaat echter door per 1 oktober met een nieuwe eigenaar: Kinderopvang Unikids 2.0 bv. opgezet door betrokken en enthousiaste pedagogische medewerker die al bekend was met de locatie, de kinderen, en de ouders. Ook een aantal andere vertrouwde gezichten blijven.

Surplus Kinderopvang is blij deze locatie over te kunnen dragen zodat de zorg voor de kinderen gewaarborgd blijft en ouders kunnen rekenen op goede opvang voor hun kinderen. Kinderopvang Unikids 2.0 is blij om met nieuw elan aan de slag te gaan op deze locatie.


*  *  *  *  *   einde persbericht   *  *  *  *  *

Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

  • Elles Luijten, directeur Unikids 2.0 BV, bereikbaar op 013-4691190 en via email info@unikids.nl
  • Lisette Schipper, secretaris Raad van Bestuur Surplus, bereikbaar op nummer 06 22930752 en via e-mail l.schipper@surplusgroep.nl


Publicatiedatum: 30 sep 2013