Partijen in regio West-Brabant tekenen convenant regelarme transitie AWBZ

Verschillende partijen in de regio West-Brabant werken nauw met elkaar samen om een samenhangend aanbod van thuiszorg en welzijn in de regio te organiseren. Hierbij wordt tot doel gesteld de transitie van AWBZ-taken zo regelarm mogelijk te realiseren zodat ondanks budgetkortingen zoveel mogelijk geld ingezet kan worden. Belangrijke kerngedachten zijn: uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen, en kwaliteit van leven.

Om dit waar te maken spreken partijen de ambitie uit om West-Brabanders te faciliteren bij de beweging naar zelfredzaamheid, gezondheid en maatschappelijke participatie. Dit doen ze o.a. door het experimentenprogramma Regelarme transitie West-Brabant met elkaar te ontwikkelen, gezamenlijk uit te voeren en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de uitkomsten van  dit experimentenprogramma. De experimenten die worden uitgevoerd, zijn gericht op het bereiken van efficiency en beperken van overhead, maar ook op het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid en participatie. Hiervoor tekenden de betrokken partijen donderdag 26 september 2013 het ‘Convenant samenwerking binnen het Experimentenprogramma Regelarme Transitie AWBZ in de regio West-Brabant’.

Via dit convenant leggen de betrokken partijen de volgende afspraken vast:

 • het ontwikkelen van een samenhangend aanbod thuiszorg en welzijn;
 • het samen leren terugdringen van de kosten van de Wmo, AWBZ en Zvw;
 • het regelarm en efficiënt uitvoeren van de Wmo, AWBZ en Zvw om de overhead te kunnen verminderen en systeemkosten te kunnen beperken;
 • het verbinden van activiteiten uit de Wmo, AWBZ en ZVW;
 • het minderen van administratieve lastendruk (kosten van regeldruk) voor de sector door te testen en zichtbaar te maken welke aanpak en praktische ideeën in de experimenten van het experimentenprogramma daadwerkelijk leiden tot lagere administratieve lasten.

In het convenant zijn tevens de beoogde effecten voor cliënten, professionals en financiers benoemd; o.a.:

 • beter afgestemde zorg voor de klant, door minder verschillende hulpverleners, dicht bij huis georganiseerd;
 • meer regie over eigen leven voor de klant;
 • minder administratieve lasten voor de professional;
 • afgestemde inkoop en contracten waardoor geen regelingen ‘gestapeld’ worden.

Deelnemende partijen

 • Zorgverzekeraar CZ Groep
 • Zorgkantoor CZ West-Brabant
 • Zorgbelang  Brabant
 • De 18 betrokken gemeenten:
  • Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Geertruidenberg, Etten-Leur, Zundert, Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Oosterhout, Drimmelen verenigd
 • 31 aanbieders van zorg in West-Brabant verenigd in het West-Brabants Overleg (WOZ)1
 • Alle betrokken welzijnsaanbieders
 • In voor zorg!

  Op de foto van links naar rechts: Annemieke van Ede (In voor Zorg!), Cock Vermolen (Zorgbelang Brabant), Mark van Oosterhout (voorzitter bestuurscommissie ZWO namens 18 gemeenten), Angela Bras (CZ).  Frank Staal (voorzitter WOZ namens aanbieders) ontbreekt op deze foto.

Partijen spreken met elkaar af om door middel van het experimentenprogramma de effecten van budgetkortingen voor tenminste een kwart op te vangen door regelarme oplossingen te kiezen en de systeemkosten te beperken tot 10% van het totale budget voor zorg en ondersteuning.

Lees ook:
Interview: Alle partijen in regio West Brabant zijn samen regelarm

Verslag werkbezoek: staatssecretaris is onder de indruk van grensontkennende zorgvernieuwing in West Brabant

 1 Avoord Zorg en Wonen, Amphia Ziekenhuis, deBreedonk, Careyn, Thuiszorg DAT, De Leystroom, De Riethorst Stromenland, De Wijngaerd, Stichting Elisabeth, Franciscus ziekenhuis, GGz Breburg, Stichting Groenhuysen, Lievensberg ziekenhuis, NSWAC, Raffy, Revant, Ruitersbos, S&L Zorg, SDW, SMO Breda eo, SOVAK, Surplus, Thebe, Thebe Thuiszorg V&V West-Brabant, Thuiszorg West Brabant,  stichting tanteLouise-Vivensis, Vredenbergh wonen en zorg, Volckaert, Zorgorganisatie Het Hoge Veer, Zorgplein Maaswaarden,
Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout.

Publicatiedatum: 29 sep 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep