Informele zorg heeft de toekomst

Zelfs de wethouder Grondzaken begint een beetje te zweten als het over de Wmo gaat. Termen als Kanteling, Eigen Kracht, Sociaal Netwerk en Regie bij de cliënt, zoemen op elke verdieping van het gemeentehuis rond. Op flip-overs lees je 'van verzorgingsstaat naar participatiestaat' en zie je piramides en omgekeerde piramides (als het over de financiering gaat).

Alle zorg- en welzijnsorganisaties, niet alleen de lokale, 'denken mee' over de AWBZ-transitie, de Jeugdzorgtransitie en de wet Werken naar Vermogen, die overigens nu de Participatiewet heet. Aan de dresscode van de nette jongelui die zich bij de receptie melden kun je zien dat ook de Inkoopbureaus de gemeente weer hebben gevonden. Bij de burger en zeker bij de instellingen en de gemeente in heel haar breedte, is doorgedrongen dat op het sociale vlak grote veranderingen gaande zijn en nog gaan komen.
Het is dan ook niet vreemd HOOM zich in een grote belangstelling mag verheugen. Van premier Rutte tot Paul Schnabel, van VNG – voorzitter Jorritsma tot uw eigen wethouder, iedereen constateert plechtig dat de druk op mantelzorgers en zorgvrijwilligers heel veel groter gaat worden. De Tweede Kamer debatteert over de draagkracht van mantelzorgers, een term waarvan een groot deel van het parlement een poosje geleden nog nooit gehoord had. Al waren zij het misschien zelf, of zelf geweest, die kans is groot.

Kwaliteit van leven
HOOM ondersteunt in uw gemeente . . . .
 
mensen die intensief en langdurig voor een ander zorgen. Daardoor kunnen de verzorgden langer en met meer kwaliteit thuis blijven wonen en houden de mantelzorgers het langer vol. Hebben ook nog iets van een eigen leven. Voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel daarover: Hoe ziet u het vrijwilligerspotentieel in de samenleving? Kan dat nog groeien?
‘Het is al heel omvangrijk. En het duurt ook heel lang in veel gevallen. Want dat wordt nog wel eens onderschat. Het gaat in de mantelzorg niet over even een pannetje soep bij de buurvrouw langsbrengen omdat ze griep heeft. Het gaat over langdurige zorgsituaties. Bedenk daarbij ook dat het niet zozeer de dertigers zijn die de zestigers moeten helpen, maar vooral de vijftigers en zestigers die de tachtigers en de negentigers helpen. Daarnaast moet deze generatie ook de dertigers helpen met de kinderopvang. Als er van deze mensen ook nog eens wordt verwacht dat ze langer doorwerken, dan wordt het steeds moeilijker om nog een beroep op hen te doen. Na 168 uur is een week toch echt afgelopen.’

HOOM zorgt ervoor dat in uw gemeente  . . ..
buddy’s en andere zorgvrijwilligers minstens een dagdeel in de week klaarstaan om een kwetsbaar iemand met raad en daad bij te staan. Nadrukkelijk met de bedoeling om die medemens er (weer) bovenop te helpen. Mensen met hersenletsel na een beroerte, mensen die een ongeluk hebben gehad, kankerpatiënten. Ook jonge en middelbare mensen waarvan het leven op zijn kop staat, mensen die psychotisch zijn of ernstig depressief. Als al die vrijwilligers 4 uur per week actief zijn, zo’n veertig weken per jaar, praten wij over . . . . uur intensieve zorg van mensen, dóór mensen in uw gemeente.
Mantelzorgondersteuners, buddy’s en andere zorgvrijwilligers helpen mensen ook om een brug te slaan tussen hun leefwereld, de wereld van alledag en de systeemwereld; dat zijn die (meestal welwillende) mensen die je als het meezit aan de lijn krijgt als je een instantie belt, die het Wmo-loket bemensen, die spreken  in woorden die je kent, maar in een taal die je niet begrijpt.

Wees wijs
HOOM is de enige organisatie die zich niet in eerste instantie tot de patiënt of de cliënt richt,  maar die zich druk maakt om de mensen om hem heen. Erg kwetsbare mensen zullen ook in de nieuwe tijd opgevangen en geholpen worden door toegewijde professionals. Maar uit alles blijkt dat dit niet voldoende zal zijn. Kwetsbare mensen, bijvoorbeeld ouderen die hun partner hebben verloren, zich zeer onzeker voelen en een groot risico lopen op vereenzaming, hebben ook andere hulp nodig. Van hun kinderen, buren, zorgvrijwilligers die er voor hen zijn!
HOOM is er goed in om deze mensen te mobiliseren. Een kostbare dienst, zeker in de nieuwe tijd.

Door Jacques Uitterhoeve
directeur HOOM

Publicatiedatum: 10 jun 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn