Betrokken ondernemers. Samen voor Breda

Samen voor betrokken ondernemers Breda is het netwerk en de specialist in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Breda.

Met als doel het inspireren en faciliteren van het Bredase bedrijfsleven bij de concrete invulling van haar Betrokken Ondernemerschap. Het verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten in  concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle betrokken partijen. Zo wordt bijgedragen aan een hechtere samenleving.

Surplus vindt samenwerking tussen partijen en de vertegenwoordiging van het maatschappelijk veld enorm belangrijk.

www.Betrokkenondernemersbreda.nl