Reorganisatie bij Surplus Kinderopvang

De effecten van de economische crisis, waardoor ouders hun baan verliezen en de wijzigingen in de kinderopvangtoeslag die sinds januari van dit jaar gelden, hebben een groot effect op de kinderopvangbranche. Dit geldt ook voor Surplus Kinderopvang. Zij heeft haar algemene en facilitaire kosten in het afgelopen jaar waar mogelijk naar beneden bijgesteld. Ook heeft zij gebruik gemaakt van afbouw van de tijdelijke arbeidscontracten die de organisatie heeft om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de markt, de flexibele schil. Dat betekende in de afgelopen periode dat Surplus Kinderopvang van veel medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract afscheid heeft moeten nemen om zo de krimp op te kunnen vangen.


Reorganisatie
Het besef dat de kinderopvangbranche landelijk een lastige periode doormaakt, is de afgelopen maanden bij ouders en medewerkers wel doorgedrongen. De veranderingen die dit met zich meebrengt, zijn niet prettig. Surplus Kinderopvang heeft een reorganisatieplan opgesteld om ook in de toekomst haar dienstverlening op een kwalitatieve wijze te kunnen blijven uitvoeren. De reorganisatie heeft tot gevolg dat Surplus van 10% van de pedagogisch medewerkers afscheid zal moeten nemen. Van degene die Surplus kan behouden binnen de organisatie zal een deel een kleiner contract krijgen. 
 
Sociaal plan
Surplus Kinderopvang heeft een sociaal plan opgesteld om regelingen en voorzieningen te treffen voor de pedagogisch medewerkers die getroffen worden door de reorganisatie. De vakbonden en ondernemingsraad zijn betrokken bij het invullen van dit sociaal plan. Zij hebben hun akkoord gegeven. Voor de pedagogisch medewerkers die geconfronteerd worden met een gedwongen ontslag en de medewerkers die een kleiner contract krijgen, wordt gekeken naar blijvende herplaatsingmogelijkheden binnen het concern Surplus. 

Stabiliteit
Op de meeste kindercentra kunnen we de groepsgrootte gaan terugbrengen van 16 naar 12 kinderen per groep met in elke groep 2 pedagogisch medewerkers. En op veel plekken zullen groepen opnieuw worden samengesteld om te komen tot evenwichtige en goed gevulde groepen. Ook kan het gebeuren dat we moeten beslissen om locaties gedeeltelijk of geheel te sluiten.
Al met al een verdrietige situatie. Maar juist door in deze scenario’s te denken, is het mogelijk om vooruit te kijken en zo te proberen de ontwikkeling voor te blijven. In de huidige situatie moeten we goede afwegingen blijven maken voor onze ouders en kinderen, onze dienstverlening en onze medewerkers. Ondanks de zorgvuldigheid zal het vertrek van medewerkers niet geruisloos zijn. Door ouders en kinderen zo duidelijk mogelijk te informeren over de veranderingen op kun kindercentrum, groep en hun pedagogisch medewerkers, hopen we de momenten van afscheid zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.


 

Publicatiedatum: 10 okt 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Groep