De wijkzuster in het nieuws

Blij dat ze terug is

Wijkzuster

Een wijkzuster kijkt samen met de klant welke zorg of ondersteuning passend is. Dat kan ook als er geen indicatie is, zonder kosten voor de klant. De klant heeft hierbij altijd de regie. Er wordt eerst gekeken wat hij of zij nog zelf kan en wil doen, en wat zijn of haar omgeving kan en wil doen. Waar nodig levert de wijkzuster zorg, maar niet alleen dat. Zo staat aandacht voor de klanten voorop en is er tijd en ruimte voor een gesprek. Want met een gesprek, en door te weten wat er speelt, kan er veel worden opgelost of zelfs voorkomen. Belangrijk daarbij is de onafhankelijke rol die de wijkzuster speelt. Daarom is de wijkzuster bij een zorgaanbieder in dienst, niet bij de Kruisvereniging . 
 
NOS televisie
http://nos.nl/video/380180-minister-wil-einde-aan-verspilling-in-de-zorg.html

De wijkzuster op de radio 1
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2012/06/04/met-kordate-hand/
 
Rapport van BMC
Het eerste Kruiswerk Keurmerk is uitgereikt aan Surplus. Het keurmerk is het resultaat van een burgerinitiatief. Terug naar de vraaggerichte gezins- en thuiszorg, zoals dat in de tijd van de wijkzuster het geval was. Dat is de inzet van De Kruisvereniging. Het bijzondere is dat het keurmerk is bedacht door onze klanten. Surplus gelooft in sturing door de klant zelf en heeft de omslag naar vraaggestuurd werken gemaakt. 
http://www.bmc.nl/wijkverpleegkundige-bespaart-op-zorg-in-verpleeghuizen-en-ziekenhuizen

Meer info over de wijkzuster

Publicatiedatum: 6 jun 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep